อาจารย์วิศว ฯ มช. ได้ทุนเรียนต่อ ป.เอก ที่ญี่ปุ่น

อาจารย์วิศว ฯ มช. ได้ทุนเรียนต่อ ป.เอก ที่ญี่ปุ่น

อาจารย์ชมน์เจริญ แสวงรัตน์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 6) เพื่อศึกษาต่อขั้นปริญญาเอก สาขา Integrated Science and Engineering ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2554 – 13 กันยายน 2557 [caption id="attachment_1258" align="aligncenter" width="650" caption="อาจารย์วิศว ฯ มช. ได้ทุนเรียนต่อ ป.เอก ที่ญี่ปุ่น"]อาจารย์วิศว ฯ มช. ได้ทุนเรียนต่อ ป.เอก ที่ญี่ปุ่น[/caption]]]>