พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ร่วมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่การดำเนินงานตามโครงการ “การสนับสนุนพัฒนาส่วนงานโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (New Campus)”  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในการใช้ศักยภาพของนักศึกษาเก่าในการพัฒนาขีดสมรรถนะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านกายภาพ เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณศาลพระภูมิ ด้านหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ ผู้อาวุโส และบุคลกรร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย **ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1169 [caption id="attachment_12579" align="aligncenter" width="720" caption="พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์"]พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ [/caption] [caption id="attachment_12580" align="aligncenter" width="720" caption="พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์"]พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ [/caption] [caption id="attachment_12581" align="aligncenter" width="720" caption="พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์"]พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ [/caption]]]>