นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน TPA Robo Hoop Takraw Competition 2011

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ “TPA PLC COMPETITION ประจำปี 2554” ประเภทหุ่นยนต์ตะกร้อลอดห่วง “TPA Robo Hoop Takraw Competition 2011” จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) ณ เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมี อาจารย์ ดร.เวชยันต์  รางศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายวรเดช อนันตโชติ นายชนาธิป ร้องกาศ และนายวิทวัส คงกลาง เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา [caption id="attachment_1276" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2"]นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 [/caption]]]>