นักศึกษาวิศวะคอมฯ มช. ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน TRUE INNOVATION AWARDS

นักศึกษาวิศวะคอมฯ มช. ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน TRUE INNOVATION AWARDS

True Innovation Awards 2011 เป็นการจัดประกวดนวัตกรรมโดยความร่วมมือของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานข่าวต่างประเทศ CNBC โดยมี Official Sponsor คือ CANON และมี Media Sponsor คือ True Visions วัตถุประสงค์หลักเพื่อ สร้างเวทีแห่งโอกาสให้กับนักคิด นักสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมของไทย ให้ก้าวไกลและทำให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยในการแข่งขันครั้งนี้ นางสาวนุสริน นุเสน นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งผลงาน โรโบ-บล็อก (Robo Blocks) : ระบบเขียนโปรแกรมแบบจับต้องและโต้ตอบได้สำหรับเด็ก เข้าประกวด ในหัวข้อ Inno Tree (สุดยอดนวัตกรรม) เป็นการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ซึ่งผลงานที่สร้างขึ้นจริง และมีโอกาสทางด้านธุรกิจ ในการประกวด True Innovation Awards 2011 ซึ่งผลงาน Robo Blocks เป็นระบบการเขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ แต่สามารถเขียนโปรแกรมได้โดยการนำบล็อกคำสั่งมาต่อกันเป็นโปรแกรม และต่อเข้ากับบล็อกมาสเตอร์ซึ่งควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด เมื่อกดปุ่ม “ทำงาน” บนบล็อกมาสเตอร์ บล็อกมาสเตอร์จะประมวลผลโปรแกรมที่ได้ต่อไว้ และสั่งให้รถหุ่นยนต์ทำงาน โดยสามารถให้ทำงานรอบเดียว(one time) , ทำซ้ำตลอด(forever), และทำงานทีละขั้นตอน(step by step) โดยขณะที่บล็อกคำสั่งที่กำลังทำงานอยู่ จะมีไฟแสดงสถานะการทำงานติดอยู่ตลอดเวลา และจะดับลงเมื่อคำสั่งถัดไปถูกสั่งให้ทำงาน ซึ่งผลงานนี้พัฒนาโดย นางสาวนุสริน นุเสน โดยมีอาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในการแข่งขัน True Innovation Awards 2011 ผลงาน Robo Blocks สามารถผ่านการคัดเลือกรอบ in & out ซึ่งเป็นการคัดเลือกผลงานจากใบสมัครที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 1200 กว่าทีม เหลือเพียง 20 ทีม จากนั้นผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมต้องเดินทางเพื่อไปนำเสนอผลงานในห้อง RED LAB ต่อหน้ากรรมการ 9 ท่าน ณ หลักสูตรนวัตกรรม ชั้น 14 อาคารจตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพ ในวันที่ 21 กันยายน 2554 เพื่อคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย โดยผลงาน Robo Blocks สามารถผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จากนั้นผู้ผ่านเข้ารอบต้องเดินทางไปนำเสนอผลงานอีกครั้งในวันที่ 30 กันยายน 2554 เพื่อคัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย ซึ่งผลงาน Robo Blocks สามารถผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย โดยผู้ผ่านเข้ารอบต้องไปนำเสนอผลงานครั้งสุดท้าย ในวันที่ 4 พฤศจิกายน นี้ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม True Innovation Awards [caption id="attachment_1279" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาวิศวะคอมฯ มช. ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน TRUE INNOVATION AWARDS"]นักศึกษาวิศวะคอมฯ มช. ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน TRUE INNOVATION AWARDS[/caption]]]>