นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน NSC 2011

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน NSC 2011

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน NSC 2011
โดยผลงานระบบเช็คชื่อผ่าน RFID ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ National Software Contest 2011 ในหมวดโปรแกรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
ซึ่งมีการจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงาน Thailand ICT Contest Festival 2011 เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์
โดยผลงานระบบเช็คชื่อผ่าน RFID นั้นจะทำให้เวลาการเช็คชื่อนักศึกษาในแต่ละคาบเรียนสั้นลงและสะดวกแก่อาจารย์ผู้สอน
โดยใช้วิธีการทาบบัตรนักศึกษาซึ่งมีแถบ RFID ลงบนตัวเครื่องอ่าน RFID เครื่องจะทำการเก็บข้อมูลเวลาการเข้าเรียนในแต่ละวิชาไว้ซึ่งสามารถเรียกดูผ่านเว็บและสร้างสถิติจากข้อมูลดังกล่าวได้
ผู้พัฒนาคือ นายศิษฏ์ สุระกมลเลิศ และนายนรัฐ ฟู่เจริญ นักศึกษาประจำภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
[caption id="attachment_1282" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน NSC 2011"]นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน NSC 2011[/caption]

]]>