ทีมวิจัยวิศวฯได้รับรางวัล Best Paper Award ประชุมวิชาการนานาชาติ ICCSA 2016

ทีมวิจัยจากห้องวิจัยความฉลาดเชิงคำนวณ (Computational Intelligence Research Laboratory) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Center) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Computational Science and Its Applications ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2559 โดยได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 500 ยูโร

 

          บทความ Facial Expression Recognition Using String Grammar Fuzzy K-Nearest Neighbor โดย นายพยุงศักดิ์ เกษมสำราญ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นงานวิจัยที่นำเสนอวิธีการใหม่ในการรู้จำอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์จากภาพใบหน้า บทความนี้เป็นหนึ่งใน 239 บทความจากทั่วโลกที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง (peer review) จากบทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาทั้งหมด 849 บทความ (acceptance rate = 28.1 %) และผลงานวิจัยชิ้นนี้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการด้านเทคนิคของการประชุมให้ได้รับรางวัล Best Paper Award ดังกล่าว บทความนี้ถูกตีพิมพ์ใน Payungsak Kasemsumran, Sansanee Auephanwiriyakul, and Nipon Theera-Umpon, “Facial Expression Recognition Using String Grammar Fuzzy K-Nearest Neighbor,” Lecture Notes in Computer Science, Gervasi, O., Murgante, B., Misra, S., Rocha, A.M.A.C., Torre, C.M., Taniar, D., Apduhan, B.O., Stankova, E., Wang, S. (Eds.), Vol. 9787, pp. 584-596, Springer, Switzerland, July 2016. ผู้สนใจในงานวิจัยนี้สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ Springer ทาง http://link.springer.com/

]]>