นักศึกษาวิศวฯมช.เป็นตัวแทนของประเทศไทย ชนะเลิศการแข่งขัน Energy Efficiency University Challenge 2010 South East Asia Grand Finals

นักศึกษาวิศวฯมช.เป็นตัวแทนของประเทศไทย ชนะเลิศการแข่งขัน Energy Efficiency University Challenge 2010 South East Asia Grand Finals

ทีม Pattawern จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2010 ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ชไนเดอร์ ไทยแลนด์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน  Energy Efficiency University Challenge 2010 South East Asia Grand Finals จัดขึ้นโดย บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ Millenia Walk ประเทศสิงคโปร์  เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยตัวแทนนักศึกษา ประกอบด้วย นายปราชญ์ ดวงยานะ จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ นายปรัชญ์ ดวงยานะ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมี อ.ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ,  อ. ดร. บุญศรี แก้วคำอ้าย และ อ. จิรศักดิ์ วิลาสเดชานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยหัวข้อในการแข่งขันคือ Green the World @My Campus ซึ่งเป็นลักษณะการเสนอแนวความคิดในการนำเอาอุปกรณ์ทางการควบคุม มาควบคุมการใช้พลังงานในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสร้างแบบจำลองเพื่อเสริมแนวความคิดนั้น มีทีมที่เข้าแข่งขันจาก 6 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียตนาม ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันนี้ คือทีมจากประเทศไทย ซึ่งได้นำแนวความความคิดการประหยัดพลังงานและปลูกจิตสำนึกในการใช้ลิฟต์อย่างประหยัด สามารถสร้างความประทับใจกรรมการจากของบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 2000 S$ (ประมาณ 50,000 บาท) และบริษัทจะให้การสนับสนุนอุปกรณ์ ในการนำเอาแนวคิดที่เสนอมาติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย เป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000 S$ (ประมาณ 1,250,000) โดยมีทีมจากเวียตนาม รับรางวัลที่ 2 และทีมจากสิงคโปร์ได้รับรางวัลที่ 3 [caption id="attachment_1306" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาวิศวฯมช.เป็นตัวแทนของประเทศไทย ชนะเลิศการแข่งขัน Energy Efficiency University Challenge 2010 South East Asia Grand Finals"]นักศึกษาวิศวฯมช.เป็นตัวแทนของประเทศไทย ชนะเลิศการแข่งขัน Energy Efficiency University Challenge  2010  South East Asia  Grand Finals [/caption]]]>