ลูกช้างเหล็ก ISNE สุดแกร่ง ครองตำแหน่งรองแชมป์แข่งโปรแกรม Excel ระดับโลก

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (ISNE) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายณัฐพล ภูษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Excel 2013 จากการแข่งขันระดับโลกในรายการ MOS Olympic World Championship ที่ Disney World  เมือง Orlando รัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559

 

1471787801378MOS Olympic World Championship เป็นการการแข่งขันทดสอบความสามารถในการสร้างเอกสารโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งครอบคลุมทั้งการแก้ไข ดัดแปลงและสร้างเอกสารให้ตรงตามเป้าหมาย จัดโดย บริษัท Certiport ,USA โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท คือ Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2010 และ Microsoft PowerPoint 2010 ในปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 145 คน จาก 105 ประเทศ

ประเทศไทยส่งตัวแทนแข่งขันประเภทละ 1 คน จากการคัดเลือกผู้ชนะการแข่งขัน MOS Olympic Thailand ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคม โดยนายณัฐพลเป็นตัวแทนเข้าประชันในประเภท Microsoft Excel 2013 ซึ่งมีคู่แข่งจาก 31 ประเทศ โดยมีบริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้แทนประเทศไทยในการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน และดูแลตัวแทน พร้อมร่วมจัดการแข่งขันตลอดรายการ1471787735846

]]>