นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงาน TH NetRiders 2011

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงาน TH NetRiders 2011

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือกับ ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CNOC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงาน TH NetRiders 2011 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 54 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย นายณัฐพงษ์ สนธิคุณ และ นางสาวสุภาพร แซ่ซี่ [caption id="attachment_1316" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงาน TH NetRiders 2011"]นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงาน TH NetRiders 2011[/caption]]]>