คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเรือท้องแบนและนักศึกษาช่วยผู้ประสบภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเรือท้องแบนและนักศึกษาช่วยผู้ประสบภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและบริการวิชาการชุมชน ร่วมกับ อาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ ประธานชุมชนหลิ่งกอก และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้นำเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชน (ซึ่งเป็นเรือของโครงการรินน้ำใจคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า โดยเป็นโครงการความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุมชนหลิ่งกอก เทศบาลนครเชียงใหม่ และบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่)  และนำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รวมตัวกันเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยรวมตัวกับทางมูลนิธิรวมใจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณถนนระแกง ถนนช้างคลาน และหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ อาทิ แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม จัดส่งช่วยเหลือ ผู้ป่วย พระภิกษุ สามเณร ชาวต่างชาติ [caption id="attachment_1323" align="aligncenter" width="650" caption="คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเรือท้องแบนและนักศึกษาช่วยผู้ประสบภัย"]คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเรือท้องแบนและนักศึกษาช่วยผู้ประสบภัย[/caption] [caption id="attachment_1324" align="aligncenter" width="650" caption="คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเรือท้องแบนและนักศึกษาช่วยผู้ประสบภัย"]คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเรือท้องแบนและนักศึกษาช่วยผู้ประสบภัย[/caption] [caption id="attachment_1325" align="aligncenter" width="650" caption="คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเรือท้องแบนและนักศึกษาช่วยผู้ประสบภัย"]คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเรือท้องแบนและนักศึกษาช่วยผู้ประสบภัย[/caption]]]>