อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัลระดับชาติด้านพลังงาน

อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัลระดับชาติด้านพลังงาน

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. นคร ทิพยาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล PTIT Scholar/ Young Fellow Award ประจำปี 2554-2555 จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในฐานะอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีผลงานวิชาการโดดเด่น ทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลังงาน หรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณกับ ฯพณฯ พล.อ.อ กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ณ งานประจำปีที่จัดขึ้นที่ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา [caption id="attachment_1336" align="aligncenter" width="650" caption="อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัลระดับชาติด้านพลังงาน"]อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัลระดับชาติด้านพลังงาน[/caption] [caption id="attachment_1337" align="aligncenter" width="650" caption="อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัลระดับชาติด้านพลังงาน"]อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัลระดับชาติด้านพลังงาน[/caption] [caption id="attachment_1338" align="aligncenter" width="650" caption="อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัลระดับชาติด้านพลังงาน"]อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัลระดับชาติด้านพลังงาน[/caption]]]>