นักศึกษาวิศวฯไฟฟ้ามช. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน YECC 2010

นักศึกษาวิศวฯไฟฟ้ามช. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน YECC 2010

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) นำโครงงานชื่อ “โครงงานเกษตรอัจฉริยะพอเพียง” คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา จำนวนเงิน 30,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth’s Electronics Circuit Contest : YECC 2010) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (Thailand ICT Contest Festival) ซึ่งจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในวันที่ 11–13 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮออล์ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ [caption id="attachment_1345" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาวิศวฯไฟฟ้ามช. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน YECC 2010"]นักศึกษาวิศวฯไฟฟ้ามช. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน YECC 2010[/caption]]]>