วิศวฯ มช. กวาด 2 รางวัลใหญ่จาก Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2009

วิศวฯ มช. กวาด 2 รางวัลใหญ่จาก Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2009

อาจารย์ ดร.บุญศรี แก้วคำอ้าย และ อ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 ทีม เข้าร่วมแข่งขันในงาน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2009 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการได้แชมป์ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 4 และนับเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลทั้ง2ทีม โดยทีมกรุณาล็อคประตู  ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับเงินทุนการศึกษา 100,000 บาท

ผู้ร่วมทีมคือ 1. นาย สุรชัช ตระการศิรินนท์ รหัส 500610419 2. นาย อานัฐพงษ์ บัวโต        รหัส 500610438

ทีม Save the Earth ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และได้รับเงินทุนการศึกษา 70,000 บาท

ผู้ร่วมทีมคือ 1. นายกฤษฎา เสริมศรี    รหัส 490610283 2. นายพิศุทธิ์   หน่อแก้ว  รหัส 490610352

[caption id="attachment_1348" align="aligncenter" width="650" caption="วิศวฯ มช. กวาด 2 รางวัลใหญ่จาก Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2009"]วิศวฯ มช. กวาด 2 รางวัลใหญ่จาก Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2009[/caption] [caption id="attachment_1349" align="aligncenter" width="650" caption="วิศวฯ มช. กวาด 2 รางวัลใหญ่จาก Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2009"]วิศวฯ มช. กวาด 2 รางวัลใหญ่จาก Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2009[/caption] [caption id="attachment_1350" align="aligncenter" width="650" caption="วิศวฯ มช. กวาด 2 รางวัลใหญ่จาก Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2009"]วิศวฯ มช. กวาด 2 รางวัลใหญ่จาก Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2009[/caption]]]>