นักศึกษา วิศวฯคอมพิวเตอร์ มช.คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน NSC ครั้งที่ 12

นักศึกษา วิศวฯคอมพิวเตอร์ มช.คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน NSC ครั้งที่ 12

นายณัฐพล บาระมีชัย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมแข่งขันในงาน National Software Contest (NSC) ครั้งที่ 12 ที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศในสาขาโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ “การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ผานเกมส์” โดยมี อาจารย์ ดร. นราธิป เที่ยงแท้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้นายณัฐพล ยังได้รับเงินทุนการศึกษา 40,000 บาท [caption id="attachment_1354" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษา วิศวฯคอมพิวเตอร์ มช.คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน NSC ครั้งที่ 12"]นักศึกษา วิศวฯคอมพิวเตอร์ มช.คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน NSC ครั้งที่ 12[/caption] [caption id="attachment_1355" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษา วิศวฯคอมพิวเตอร์ มช.คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน NSC ครั้งที่ 12"]นักศึกษา วิศวฯคอมพิวเตอร์ มช.คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน NSC ครั้งที่ 12[/caption]]]>