นศ. ป. โท วิศวกรรมพลังงาน ได้รางวัลชมเชยระดับชาติ งานแข่งขันนวัตกรรมด้านพลังงาน

นศ. ป. โท วิศวกรรมพลังงาน ได้รางวัลชมเชยระดับชาติ งานแข่งขันนวัตกรรมด้านพลังงาน

นักศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชยระดับชาติ ได้รับโลห์เกียรติยศ และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ในการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงาน โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดคือ “EcoDesign of Green Charcoal from Coffee Waste” ซึ่งในทีมประกอบด้วย นางสาวแกมทอง วิโยค นางสาวนันทวรรณ แสงโรจน์ นายวราคม วงศ์ชัย และมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนิทรรศการพลังงานแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ ไบเทค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา [caption id="attachment_1358" align="aligncenter" width="710" caption="นศ. ป. โท วิศวกรรมพลังงาน ได้รางวัลชมเชยระดับชาติ งานแข่งขันนวัตกรรมด้านพลังงาน"]นศ. ป. โท วิศวกรรมพลังงาน ได้รางวัลชมเชยระดับชาติ งานแข่งขันนวัตกรรมด้านพลังงาน[/caption]]]>