มช.คว้าแชมป์เน็ตเวิร์ก 2 ปีซ้อน

มช.คว้าแชมป์เน็ตเวิร์ก 2 ปีซ้อน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CNOC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Thailand NetRiders 2010 ณ สถาบันวิชาการทีโอที กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดโดยบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประจำต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีการแข่งขันด้านเน็ตเวิร์กระดับประเทศที่ เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจากทุกสถาบันได้เข้าร่วมแสดงออกถึงความรู้และทักษะทางด้านเน็ตเวิร์กทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ Asia Pacific NetRiders ต่อไป โดยในปีนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 51 ทีม ซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ มาครองได้เป็นสมัยที่ 2 ประกอบด้วย 1. นายศรัณย์ อรุณการณ์ 2. นายภควัต แสงเพชรวัฒนกุล 3. นายณัฐพงษ์ สนธิคุณ พร้อมกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบด้วย 1. นายธนาวุฒิ พิชญบุญวงศ์ 2. นายภาณุช์วงศ์ เหล่าไทย 3. นายภูวดล ตันนิติไพศาล [caption id="attachment_1361" align="aligncenter" width="650" caption="มช.คว้าแชมป์เน็ตเวิร์ก 2 ปีซ้อน"]มช.คว้าแชมป์เน็ตเวิร์ก 2 ปีซ้อน[/caption] [caption id="attachment_1362" align="aligncenter" width="650" caption="มช.คว้าแชมป์เน็ตเวิร์ก 2 ปีซ้อน"]มช.คว้าแชมป์เน็ตเวิร์ก 2 ปีซ้อน[/caption] [caption id="attachment_1363" align="aligncenter" width="650" caption="มช.คว้าแชมป์เน็ตเวิร์ก 2 ปีซ้อน"]มช.คว้าแชมป์เน็ตเวิร์ก 2 ปีซ้อน[/caption]]]>