วิศวะมช. เจ๋งงงง กวาดสองรางวัล งานประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ งานถนนเทคโนโลยี

วิศวะมช. เจ๋งงงง กวาดสองรางวัล งานประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ งานถนนเทคโนโลยี

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผลงานชื่อ“โปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทยสามมิติ” คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา จำนวนเงิน 50,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และ ผลงาน “เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางแขน” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000.- บาท จากการประกวด “นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน  “ถนนเทคโนโลยี 2553 หรือ Technology Street 2010 ”  ซึ่งจัดโดย บริษัท อสมท จำกัด  (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 12-13  มิถุนายน  2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้า  อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาต่อยอด และสนับสนุนให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการคิดค้นออกแบบผลงานที่ช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำงานทดแทนอวัยวะที่สูญเสียไปของผู้พิการได้เป็นอย่างดี ผลงานชื่อ“โปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทยสามมิติ” ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีสมาชิกในทีมคือ 1. นายณัฐดนัย หอมคง นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2. นายนัทธ์นที มณีรัตน์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์ ดร. นราธิป เที่ยงแท้ เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา [caption id="attachment_1371" align="aligncenter" width="650" caption="วิศวะมช. เจ๋งงงง กวาดสองรางวัล งานประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ งานถนนเทคโนโลยี"]วิศวะมช. เจ๋งงงง กวาดสองรางวัล งานประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ งานถนนเทคโนโลยี[/caption] ผลงานชื่อ“เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางแขน” ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีสมาชิกในทีมคือ 1. นายบาศ ทรงศิลป์ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2. นายประกายเพชร ศุภกาญจนกันติ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3. นายเมธิชัย โอบอ้อม นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา [caption id="attachment_1372" align="aligncenter" width="650" caption="วิศวะมช. เจ๋งงงง กวาดสองรางวัล งานประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ งานถนนเทคโนโลยี"]วิศวะมช. เจ๋งงงง กวาดสองรางวัล งานประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ งานถนนเทคโนโลยี[/caption]]]>