นักศึกษาวิศวฯมช.คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2010

นักศึกษาวิศวฯมช.คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2010

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2010 ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 5 คว้าเงินสด 100,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2010: Energy Efficiency on the Campus จำนวน 2 ทีม คือ ทีมผัดตะเวิ่นและทีม Zoning โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยมี อ.จิรศักดิ์ วิลาสเดชานนท์ อ.ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ และ อ. ดร. บุญศรี แก้วคำอ้าย คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ทำการฝึกซ้อม และเตรียมทีมเข้าแข่งขันในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลปรากฎว่าทีมผัดตะเวิ่น ประกอบด้วย นายปราชญ์ ดวงยานะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายปรัชญ์ ดวงยานะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เสนอโครงการ การจัดการระบบลิฟต์ในอาคาร 30 ปี ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยได้มุ่งเน้นไปที่การปลูกจิตสำนึกนักศึกษาและบุคลากร ในการประหยัดพลังงานด้วยระบบ “E-Point” และการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบ “Energy Plus” ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ทั้งนี้นับได้ว่าเป็นการครองแชมป์ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 5 และยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์อีกด้วย สำหรับทีม Zoning ประกอบด้วย น.ส. ปาริฉัตร ปันวารี และ น.ส. นุชนาฎ คงวัฒนเศรษฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ด้วยโครงการ ระบบประหยัดพลังงานในหอสมุด ด้วยการใช้ Centralized Chiller System และมุ่งเน้น Energy Saving Behavior ของนักศึกษา [caption id="attachment_1380" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาวิศวฯมช.คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2010"]นักศึกษาวิศวฯมช.คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2010[/caption] [caption id="attachment_1381" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาวิศวฯมช.คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2010"]นักศึกษาวิศวฯมช.คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2010[/caption] [caption id="attachment_1382" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาวิศวฯมช.คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2010"]นักศึกษาวิศวฯมช.คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive 2010[/caption]]]>