นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. ได้อันดับที่ 4 จากการแข่งขันเน็ตเวิร์ก ในระดับเอเชียแปซิฟิก

นศ.ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. ได้อันดับที่ 4 จากการแข่งขันเน็ตเวิร์ก ในระดับเอเชียแปซิฟิก

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CNOC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเน็ตเวิร์กระดับประเทศ และเป็นตัวแทนของประเทศไทย สามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับ 4 ในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific NetRiders 2010 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประกอบไปด้วย นายศรัณย์ อรุณการณ์ นายณัฐพงษ์ สนธิคุณ และนายภควัต แสงเพชรวัฒนกุล การแข่งขัน แบ่งเป็นการทดสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลักษณะออนไลน์พร้อมกันทุกประเทศ จำนวน 16 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน นิวซีแลนด์ เวียดนาม ศรีลังกา บังคลาเทศ และกัมพูชา ในปีนี้ทีมจากประเทศไทยรองmu,จากประเทศจีน นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย แต่ก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าชื่นชมและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยได้อย่างภาคภูมิใจอีกครั้ง [caption id="attachment_1386" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. ได้อันดับที่ 4 จากการแข่งขันเน็ตเวิร์ก ในระดับเอเชียแปซิฟิก"]นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. ได้อันดับที่ 4  จากการแข่งขันเน็ตเวิร์ก ในระดับเอเชียแปซิฟิก [/caption] [caption id="attachment_1387" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. ได้อันดับที่ 4 จากการแข่งขันเน็ตเวิร์ก ในระดับเอเชียแปซิฟิก"]นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. ได้อันดับที่ 4  จากการแข่งขันเน็ตเวิร์ก ในระดับเอเชียแปซิฟิก [/caption] [caption id="attachment_1388" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. ได้อันดับที่ 4 จากการแข่งขันเน็ตเวิร์ก ในระดับเอเชียแปซิฟิก"]นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. ได้อันดับที่ 4  จากการแข่งขันเน็ตเวิร์ก ในระดับเอเชียแปซิฟิก [/caption]]]>