อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับทุนวิจัยจากบริษัท Google

อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับทุนวิจัยจากบริษัท Google

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2553 บริษัท Google Inc. อนุมัติสนับสนุนทุนวิจัย แก่อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ GoGo Board: A platform for open-source, low-cost, educational robotics, scientific experimentation and environmental sensing. ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนนิกส์และโปรแกรมควบคุมเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก เป็นระบบชนิดเปิดเผยรหัส ที่มีราคาย่อมเยา นำไปใช้เพื่อการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และระบบการวัดทางสิ่งแวดล้อม โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์อานันท์ และ Professor Paulo Bilkstein จากมหาวิทยาลัย Stanford มลรัฐแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้าน อาจารย์ดร. อานันท์ กล่าวว่า โครงการวิจัยของตนเป็นการวิจัยด้านการเรียนรู้ของเด็กโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านทางการลงมือกระทำ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำโครงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือความสนใจของผู้เรียน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงลึกและยั่งยืน “การสนับสนุนของ Google ในครั้งนี้เกิดจากการแสดงให้เขาเห็นว่าเทคโนโลยีที่เราออกแบบนั้นเน้นตอบสนองความต้องการของผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนรอบตัวเรา โรงเรียนโดยมากไม่ต้องการอุปกรณ์หุ่นยนต์หรูหราราคาแพงสิ่งสำคัญแท้จริงอยู่ที่ความสามารถของอุปกรณ์โปรแกรมควบคุมที่ช่วยฝึกการคิด และความยืนหยุ่นในการใช้งานซึ่งผมเชื่อว่าเราเกือบจะไปถึงจุดนั้นแล้ว และการสนับสนุนของ Google ก็จะมีบทบาทในพันธกิจนี้เป็นอย่างมาก ” อาจารย์ ดร. อานันท์ กล่าว [caption id="attachment_1391" align="aligncenter" width="650" caption="อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับทุนวิจัยจากบริษัท Google"]อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับทุนวิจัยจากบริษัท Google[/caption]  ]]>