นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Asia Pacific NetRaider 2009

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือกับ ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CNOC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้อันดับ 8 ในการแข่งขันแข่งขันเน็ตเวิร์ก Asia Pacific NetRaider 2009 ตัวแทนนักศึกษา ประกอบด้วย นายนวิน ธรรมรักษ์ นายศรัณย์ อรุณการณ์ และนายธนาวุฒิ พิชญบุญวงศ์ ซึ่งเป็นนักศึกษาจากทีมชนะเลิศการแข่งขันระบบเครือข่ายประเทศไทยครั้งที่ 4 ที่ผ่านมา และเป็นทีมตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific NetRiders 2009 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ณ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการแข่งขันแบ่งเป็นภาคทฤษฎีในลักษณะการทำข้อสอบจำนวน 100 ข้อ และภาคปฏิบัติในการแก้โจทย์ปัญหาทางด้านระบบเครือข่ายในลักษณะออนไลน์พร้อมกันทุกประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ประกอบด้วย 16 ประเทศ ได้แก่ ไทย ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน นิวซีแลนด์ เวียดนาม ศรีลังกา บังคลาเทศ และกัมพูชา ในปีนี้นับว่าเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้เป็นทีมตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว [caption id="attachment_1401" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Asia Pacific NetRaider 2009"]นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Asia Pacific NetRaider 2009[/caption]]]>