วิศวฯ ต้อนรับ นร. ม.5 โรงเรียนวชิรวิทย์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์แก่การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรรถผล สมุทคุปติ์ และ ผศ.ดร.ชาย รังสิยากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและแลกเปลี่ยนนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ]]>