สภาวิศวกรจัดการสัมมนา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

 

Click ลงทะเบียนฟรีที่ —->> www.coe.or.th  และส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2935-6695 หรือ 053-944-908

]]>