ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560

ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โดย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ******************************** วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-10.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ (ตึก RTT)

[caption id="attachment_14457" align="aligncenter" width="1024"] ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560[/caption]

 

]]>