กว่า 4 พันนักวิ่งแรงดี ร่วมงาน CMU Marathon 2017

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 “Chiang Mai University Marathon 2017: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาราธอน (CMU Marathon)” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 บริเวณเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ ศาลาอ่างแก้ว มช. รายได้นำทูลเกล้าถวาย ตลอดจนจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่ นศ. มช. CMU Marathon ครั้งที่ 2 เมื่อ 12 ก.พ. 60 บรรยากาศคึกคักและสนุกสนาน เต็มไปด้วยผู้เข้าร่วม รวม 4,339 คน เริ่มต้นปล่อยตัวนักวิ่ง ตั้งแต่เวลา 03.00 น. ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน (Marathon) ระยะทาง 42.195 กม.ปล่อยตัวนักวิ่งทั้งสิ้น 426 คน โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ  เส้นทางวิ่ง ถนนหน้าศาลาอ่างแก้ว มช. – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – ถ.ห้วยแก้ว (หน้า มช.) –   สนามกีฬา 700 ปี – ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า – ถนนเลียบคลองชลประทานแม่เหียะ – สี่แยกต้นเกว๋น – วงเวียนอุทยานหลวงราชพฤกษ์ – ประตูใหญ่หลัง มช. – หอนาฬิกา – หอสองชาย – ห้องสมุดกลาง – อ่างแก้ว – ถนนหน้าศาลาอ่างแก้ว ตามด้วยประเภทฮาล์ฟมาราธอน (Half Marathon) ระยะวิ่ง 21 กม. ปล่อยตัวนักวิ่ง 959 คน โดยรองประธานคณะกรรมการจัดงานฯ  นายกนิษฐ์  สารสิน  ในเวลา 05.00 น. เส้นทางวิ่ง หน้าศาลาอ่างแก้ว – อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า – ถนนสุเทพหลัง มช. – หอนาฬิกา – หน้าศาลาอ่างแก้ว มช. ต่อมาในเวลา 06.00 น. จึงเริ่มปล่อยตัวนักวิ่ง 1,954 คน รุ่นมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กม. โดยนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นายซวง ชัยสุโรจน์  เส้นทางวิ่ง หน้าศาลาอ่างแก้ว มช. – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – ถนนเลียบคลองชลประทานไปสนามกีฬา 700 ปี (กลับตัวบริเวณ ซ.สุขาภิบาล 12 – ถนนสุเทพหลัง มช. – หอนาฬิกา – หน้าศาลาอ่างแก้ว และมีพิธีเปิดงานพร้อมปล่อยตัวผู้เข้าร่วมประเภท เดิน-วิ่ง การกุศล (Fun Run) อีก 1,000 คน เส้นทางวิ่ง ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 5 กม. โดยประธานในพิธี คือ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร  ในเวลา 06.30 น. บริเวณเวทีหลักด้านหน้าศาลาธรรม   ผู้เข้าเส้นชัยคนแรกของการวิ่งมาราธอนในครั้งนี้ คือ Mr. Lee Grantham ด้วยระยะเวลา 2 ชั่วโมง 37 นาที 43 วินาที ส่วนผู้ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน (Overall) พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ประเภทชาย ได้แก่ นายประสงค์ จันทร์มหเสถียร จากรุ่น Marathon กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี ด้วย Finish Time ที่ 02:47:33 ส่วนประเภทหญิง ได้แก่ นางสาววิภาวี ประทุมสุวรรณ จากรุ่น Marathon กลุ่มอายุ 20 – 59 ปี ด้วย Finish Time ที่ 03:27:17  พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานนำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.รัฐ วรยศ พร้อมผู้แทนนักศึกษาคณะต่าง ๆ จำนวน 12 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทาน  นอกจากนี้ยังมีถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1 – 5 จากการวิ่งแต่ละประเภท แบ่งตามเพศ และกลุ่มอายุ ซึ่งตัดสินจากระบบเวลา Finish Time นอกจากนี้นักวิ่งทุกคนที่เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดยังได้รับเหรียญผู้พิชิต Chiang Mai University Marathon 2017 ทันทีเมื่อเข้าเส้นชัย พร้อมเสื้อสามารถ (Finisher) สำหรับนักวิ่งมาราธอน รวมถึงฮาล์ฟมาราธอน ส่วนผู้ชนะอันดับที่ 1-3 ประเภทมาราธอน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน มีทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแรงจักรสำคัญในการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ  ทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์ทีมเทคนิคการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้สนับสนุนส่วนเอกชนอีกหลายแห่ง ทั้งหมดล้วนตรงวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใกล้เคียง ส่งเสริมให้บุคลากร รวมถึงนักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สนับสนุนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย  รายได้จากการจัดงานจะจัดสรรเพื่อประโยชน์ คือ ทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตลอดจนจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มช.   ทั้งนี้ ท่านที่ต้องการติดตามอันดับและเวลาเข้าเส้นชัยของนักวิ่ง (ยกเว้น Fun Run ซึ่งไม่มีการจับเวลาแข่งขัน) สามารถตรวจสอบได้ที่ https://marathon.eng.cmu.ac.th/AllResult หรือ ชมภาพบรรยากาศวันงานที่ https://www.facebook.com/cmumarathon ซึ่งทีมงานจะทยอยเพิ่มภาพความประทับใจต่อไป

ปล่อยตัวนักวิ่ง

ผู้เข้าเส้นชัยคนแรกของ CMU Marathon 2017

ผลการแข่งขัน

พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน

บรรยากาศระหว่างทาง และบริเวณเส้นชัย

]]>