เชิญน.ศ. วิศวฯ มช. ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ

  Download ใบสมัคร ตอบรับเข้าร่วมโครงการ รูปแบบเอกสาร Word  —–>>>>>  Download รูปแบบเอกสาร PDF  —–>>>>> Download สอบถามเพิ่มเติม ติดต่องานบริหารงานวิจัยฯ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี วิศวฯ โทร. 053-944176 ในวันเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 ยกเว้นช่วงพักเที่ยงและวันหยุดนักขัตฤกษ์)]]>