นศ.วิศวฯ คอมพิวเตอร์ มช. กวาด 7 รางวัลจากการแข่ง NSC 2017

คว้า 7 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19: NSC 2017 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  โดยมีรางวัล ดังนี้

  • รางวัลที่ 2 หมวดการแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) เรื่อง: ระบบสืบค้นรูปภาพนักวิ่งจากป้ายหมายเลขอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม ผู้พัฒนา: นายวัชนันท์ จันทาภากุล นายรัฐพล แก้วปินใจ
 
  • รางวัลที่ 2 หมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิง เรื่อง: อภินิหารสงครามตัวเลข อาจารย์ที่ปรึกษา:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม ผู้พัฒนา: นายกาย เลาวพงศ์ นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข นางสาวณัจยา พรหมน้อย
 
  • รางวัลที่ 3 หมวดการแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) เรื่อง: การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตอบคำถามจากบทความ อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม ผู้พัฒนา: :นายหัสนัย เดชะ
 
  • รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ          เรื่อง ระบบกายภาพบำบัดความจริงเสมือนสำหรับการรักษาอาการข้อไหล่ติด อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นราธิป เที่ยงแท้ ผู้พัฒนา: นายณฐพล ตั้งวชิรฉัตร นางสาวนุชนาถ สยามิภักดิ์
 
  • รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง: ซอฟต์แวร์ตรวจสภาพเยื่อบุตาและผิวกระจกตา อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม ผู้พัฒนา: นายชณกันต์ ชาคม
 
  • รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เรื่อง: โปรแกรมสำหรับฝากข้อความแบบมีเงื่อนไข อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม ผู้พัฒนา: นายกิตติธัช บุญกาญจน์  นายกวีวุฒิ ชูจิตร นายดรันภพ เป็งตาคำ
 
  • รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) เรื่อง: ชุดส่งเสริมการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งโดยใช้ Micropython และ Block Programming อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้พัฒนา: นายพีรณัฐ พงศ์ภคเธียร นายธนณัฐ ปัญญาโกษา นายเอกภพ วงค์สอน
]]>