ทีมบริหารวิศวฯมช.ใหม่สักการะพระวิษณุกรรม

ทีมบริหารวิศวฯมช.ใหม่สักการะพระวิษณุกรรม

เหล่าผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี ถวายสักการะพระวิษณุกรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เพื่อความเป็นศิริมงคล [caption id="attachment_1502" align="aligncenter" width="650" caption="ทีมบริหารวิศวฯมช.ใหม่สักการะพระวิษณุกรรม"]ทีมบริหารวิศวฯมช.ใหม่สักการะพระวิษณุกรรม[/caption]]]>