วิศวฯ มช.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิศวฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

รวมถึงอาจารย์ผู้ควบคุม FAB. Lab. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ และ รศ.ดร.ธีรพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล อาจารย์ผู้ควบคุม Motion and Control Lab. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมให้การต้อนรับ ]]>