วิศวฯ มช. จัดแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2017 ภาคเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  พร้อมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (10th Robot Design Contest 2017 : RDC 2017) ในกรอบโจทย์ “รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร: หุ่นยนต์น้อยตามรอยพระราชดำริ” ระดับภาคเหนือ 19 28 พ.ค.นี้ เพื่อเฟ้นหาตัวแทน แข่งต่อระดับประเทศ และนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยการสนับสนุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดการแข่งขัน 10th Robot Design Contest 2017 : RDC 2017 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร: หุ่นยนต์น้อยตามรอยพระราชดำริ”  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อันเป็นการสร้างบุคลากรรองรับตลาดเสรีของอาเซียนต่อไปภายหน้า RDC 2017 ระดับภาคเหนือจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 28 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้จะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเขตภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเข้าแข่งต่อระดับประเทศ ในวันที่ 5 – 24 มิถุนายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 20 วัน ก่อนที่จะได้ผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติในวันที่ 6-19 สิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขั้นทั้งหมด 60 คน จาก 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ  พร้อมด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ วิทยาลัยเทคนิคสารภีมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้สนใจสนใจติดตามบรรยากาศการแข่งขันได้ที่ Fan page Facebook: RDC North หรือ website: http://northrdc.eng.cmu.ac.th/ ]]>