นักศึกษา วิศวฯ มช. รับทุนฯ จากฟูจิคุระ

นางสาวปลายฟ้า คำมา รหัสนักศึกษา 560610391 (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาแล้ว) และนายสิรวิชญ์ ตาแก้ว รหัสนักศึกษา 570610611 (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4) ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ฟูจิคุระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นประธานในการรับมอบ พร้อมด้วย คุณปริย วัชรวันทานนท์ Factory Manager และคุณบุศรา ปราบไพรี HRGA Manager เป็นผู้ส่งมอบทุนจาก บริษัท ฟูจิคุระ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นทุนต่อเนื่อง ที่พิจารณามอบแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ซึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษา บริษัทจะรับเข้าทำงานทันที โดยสัญญาการทำงาน 2 ปี]]>