นศ. ป.เอก วิศวฯ อุตสาหการ ตัวแทน มช. คว้าแชมป์ระดับประเทศ Startup Thailand League

นายนรพนธ์ วิเชียรสาร และนายสุริยะ พงษ์หมู เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อทีม Plastech เข้าแข่งขัน Startup Thailand League: Scale up Asia จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League Award ระดับประเทศ พร้อมโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 50,000 บาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม PlasTech แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการนำเทคโนโลยีด้าน Plasma และ Nano bubble สานต่อยอดจากงานวิจัยที่หลายคณะในมหาวิทยาลัยทำร่วมกัน และประยุกต์ใช้กับการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย โดยสร้างเทคโนโลยีที่ชื่อว่า PAW system ( Plasma Activated in Water) เป็นเครื่องผลิต Plasma ในน้ำ เพื่อทำความสะอาดและกำจัดสารเคมีตกค้างในผัก หรือผลไม้สำหรับส่งออกซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรของไทย ผลงานของทีมมี รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ก่อนหน้านักศึกษาทั้งสองเข้าแข่งขันและได้รับตำแหน่งชนะเลิศระดับภูมิภาค (รอบกรุงเทพมหานคร) จากนั้นแข่งขันต่อและจนเป็นแชมป์ประเภท Startup Thailand League Award ในที่สุด   ]]>