วิศวฯ มช. จัดงานผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 60 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการดูแลนักศึกษา การเรียนการสอน และการทำกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบผู้บริหาร พร้อมทั้งรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ  การเรียนการสอน  หลักสูตร  กิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ กับคณะผู้บริหาร  อันเป็นแนวทางในการดูแลบุตรหลาน ตลอดจนมีพิธีมอบเข็มพระวิษณุกรรม แก่นักศึกษารหัส 60 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานดังกล่าวเริ่มต้น ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาทั้ง 7 ภาควิชา ซึ่งคณบดีได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ปกครองทุกท่านที่บุตรหลานสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ และกล่าวถึงความพร้อมในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจนให้คำมั่นสัญญาในการดูแลนักศึกษาทุกคนให้ก้าวสู่ความสำเร็จ เป็นวิศวกรที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป  ทั้งนี้ยังได้สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในเรื่องการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ รวมถึงกิจกรรมรับน้องใหม่   ที่คณะฯ คำนึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ หรือ กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การบังคับให้นักศึกษาปี 1 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากมีการฝ่าฝืนจะลงโทษการทำผิดวินัยขั้นร้ายแรงกับรุ่นพี่ที่จัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการผลักดันให้นักศึกษาทุกคนเป็นคนที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จไปพร้อม ๆ กับที่คณะฯ เป็นผู้มอบวิชาความรู้ให้ โดยให้ร่วมกันดูแลนักศึกษา ทั้งเรื่องความประพฤติและการเรียน จากนั้นจึงมีการแนะนำทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชากล่าวถึงภาพรวมของการเรียนการสอนของแต่ละสาขา ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “การเรียนแบบบูรณาการคืออะไร ผู้ปกครองมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร” โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์  และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย  ให้รายละเอียดตลอดจนไขข้อข้องใจที่ผู้ปกครองสงสัย และเน้นย้ำให้ติดต่อหรือปรึกษากับคณะฯ ทุกเมื่อยามเกิดปัญหาเรื่องใดใดก็ตามเกี่ยวกับนักศึกษา เพื่อให้แก้ไขได้ทันท่วงที โดยมีผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกว่าเก้าร้อยคน นอกจากนี้ยังได้มีการมอบเข็ม  พระวิษณุกรรม  มหาเทพแห่งการช่างและศาสตร์แห่งวิศวกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน และใช้เป็นสัญลักษณ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมการปฐมนิเทศในช่วงบ่าย เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียน การร่วมกิจกรรม ซี่งในปีนี้มีนักศึกษาที่สามารถเข้าศึกษาในคณะฯ ทั้งสิ้น 1,084 คน [gallery columns="5" link="file" ids="15501,15502,15503,15504,15505,15506,15507,15508,15509,15510,15511,15512,15513,15514,15515,15516,15517,15518,15519,15520,15521,15522,15523,15524,15525,15526,15527,15528,15529,15530,15531,15532,15533,15534,15535,15536"]

ชมประมวลภาพเพิมเติมได้ที่ : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1356

]]>