วิศวกรรมเหมืองแร่ฯ ร่วมกับ TICA เดินหน้าโครงการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา สปป.ลาว

 โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมแก่บุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 2-30 กรกฎาคม 2560 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. Blasting Theory and Drilling Pattern Design (การวางแผนการระเบิด) 2. Mine Planning and Design (การออกแบบเหมืองแร่) 3. Basic Geoscience General Geology and Geological Mapping (พื้นฐานทางธรณีศาสตร์ ธรณีทั่วไป และการจัดทำแผนที่ธรณีวิทยา) ]]>