นายช่างช้างเหล็ก พร้อมใจคืนถิ่น มอบทุนตอบแทนแดนวิศวฯ เชิงดอย

เริ่มต้นจากนักศึกษาเก่ารุ่นที่ 8 (GEAR 8 มอบทุนสนับสนุนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 100,000 บาท  ,รุ่นที่ 16 (Gear 16) มอบเงินสนับสนุนแก่สโมสรนักศึกษา ชมรมรักบี้ ชมรมพุทธศิลป์ และทุนการศึกษา 82,000 บาท ,รุ่นที่ 18 (GEAR 18) เครื่องปรับอากาศ มูลค่า 210,000 บาท ,รุ่นที่ 20 มอบอุปกรณ์สนับสนุนการจัดทำพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน (Engineering Co-Studying Space) มูลค่า 103,956 บาท ,รุ่นที่ 28 (GEAR 28) มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาคณะฯ 251,300 บาท และรุ่นที่ 38 มอบเงินสนับสนุนพัฒนาคณะฯ 38,000 บาท นอกเหนือจากนี้ บริษัท ปาล์มสปริงส์ เพลส จำกัด และบริษัทวีระพานิช จำกัด มอบน้ำดื่ม มูลค่า 20,000 และ 5,000 บาท ตามลำดับ  ณ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1378

 ]]>