วิศวฯ อุตสาหการ มช. เปิดรับ นร. ม.6 สายวิทย์ฯ ร่วมโครงการ IE 4.0 Smart Camp #1st

IE 4.0 Smart Camp #1st  ซึ่งจะมีกิจกรรมในวันที่ 30 กันยายน –  1 ตุลาคม 2560 โดยผู้เข้าร่วมฯ สามารถนำผลงานที่ออกแบบในค่ายไปสมัครโครงการรับตรงโดยวิธียื่น Portfolio  รอบ 1/1 ได้  คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และกลุ่มสาระวิทย์ฯ – คณิตฯ 3.00 ขึ้นไป ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครทางhttps://drive.google.com/file/d/0B6x6AH1FTt9qQXpqc1M1alZ6aXM/view  ส่งพร้อมสำเนาเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบสมัคร สำเนาผลการเรียนผ่านการรับรองแล้ว รูปถ่ายหน้าตรง มายังทั้ง 2 ช่องทาง คือ ie4.0smartcamp@gmail.com และ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้าย “โครงการ E 4.0 Smart Camp #1st” ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 ****************************************** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-944126 ต่อ 102 หรือ 085-0392906 (คุณนัยนา) ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/IE40-Smart-Camp-1st-347486715701330 Poster : https://www.dropbox.com/s/cc61x1712gynw2e/iecamp2.jpg?dl=1 ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://goo.gl/zKB93C ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์ ]]>