เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

ร่วมบริจาคโลหิต ENTANEER วันที่ 20-22 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ]]>