นักศึกษาวิศวฯ คอมฯ แข่ง Startup Thailand League 2017 คว้า 3 รางวัล และทุนพัฒนาผลงาน

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งผลงานแข่งขัน “Startup Thailand League 2017” โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 3 ทีม พร้อมเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน จำนวนทีมละ 100,000 บาท ได้แก่


ทีม Code.Destiny() (สมาชิก: นายกาย เลาวพงศ์ นางสาวณัจยา พรหมน้อย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) “ผลงานโปรแกรมส่งเสริมทักษะด้านการเขียนโปรแกรม” เป็นสื่อการสอนรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานการเขียนโปรแกรมเข้ากับการเล่นเกม โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนมัธยม ทำให้ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมสิ่งของต่างๆภายในเกมได้อย่างอิสระ
ทีม GENIO (สมาชิก: นายธนณัฐ ปัญญาโกษา นายภคิน สุวรรณวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) “ผลงานแอปพลิเคชันเกมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคอัลไซเมอร์” เพื่อพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกพร้อมๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทักษะความจำ การจำแนก ตรรกะ การตอบสนอง สมาธิ
ทีม MAMS Heal Milk (สมาชิก: นางสาวอนามิกา พิมพา นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) “ผลงานระบบบริหารจัดการน้ำนมวัว” ที่แจ้งเตือนเมื่อน้ำนมใกล้เต็มถึง พร้อมบันทึกข้อมูล แสดงสถิติ อัตราการไหล รวมถึงการให้น้ำนมของวัว และสามารถอุ่นเต้านมวัวได้
การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 67 ทีม จาก 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยพะเยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่ ]]>