ชมรมยานยนต์เพื่อการแข่งขัน วิศวฯเครื่องกล รับมอบเงินสนับสนุนจากไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนชมรมยานยนต์เพื่อการแข่งขัน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 80,000.00 บาท ซึ่งมีผู้แทนธนาคารประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เชียงใหม่ นายกฤษกมล สุภัคกนก, ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ นางวนิดา ใจโฮ้ง และผู้แทนเจ้าหน้าที่ธนาคาร เป็นผู้มอบเงินสนับสนุน โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานในการรับมอบ พร้อมด้วย คณาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ ณ หอเกียรติยศ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. [gallery link="file" columns="4" ids="16220,16221,16222,16223,16224,16225,16231,16226,16227,16228,16229,16230"]]]>