วิศวฯ ไฟฟ้า จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC eCamp ประจำปี 2560

ปีที่ 1-6 จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีโอกาสพัฒนาทักษะ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมการเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมค่ายฯ ฝึกการทำงานเป็นทีม ตลอดจนคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ส่งเข้าประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ The Seventeenth Youth’s Electronics Circuit Contest 2018: YECC 2018 ต่อไป [gallery columns="4" link="file" ids="16490,16491,16492,16493,16494,16495,16496,16497,16498,16499,16500,16501"]]]>