วิศวฯ มช. ต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ วิศวฯ ม.ขอนแก่น ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.09 น. – 11.00 น. โดยได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลภาพรวมจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ตลอดจนเยี่ยมชมทุกภาควิชา (รูปภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1404 ) [gallery columns="4" link="file" ids="16824,16825,16826,16827,16828,16829,16830,16831,16832,16833,16834,16835,16836"]]]>