ถ่ายทอดสด งานพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 47

ถ่ายทอดสดงานพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 47

[caption id="attachment_1698" align="aligncenter" width="630" caption="ถ่ายทอดสด งานพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 47"]ถ่ายทอดสด งานพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 47[/caption]    ]]>