ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมเป็นเกียรติใน งานแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560 ในวันที่ 22 มกราคม  2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ลานพระวิษณุกรรม วิศวฯ มช.

กำหนดการ
          09.30 น.       ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง           10.00 น.       ประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี           10.10 น.       อาจารย์อาวุโสกล่าวแสดงความยินดี           10.20 น.       นายกสมาคมฯ กล่าวแสดงความยินดี           10.30 น.       นักศึกษาเก่าดีเด่นกล่าวขอบคุณ           10.40 น.       ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ มอบช่อดอกไม้           11.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร.053-944121 ต่อ 110

]]>