ทีมนักศึกษาวิศวฯ และ วิทยาลัยสื่อ คว้าที่ 1 แข่ง Imagine the Future Scenario Competition พร้อมแข่งต่อที่สิงคโปร์ มี.ค. นี้

Shell competition จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลที่ 1 จากการแข่งขัน Imagine the Future Scenario Competition นำเสนอแบบจำลองสถานการณ์ประเทศไทยในปี 2050 พร้อมแนวทางรับมือความเปลี่ยนแปลง ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อในงาน SHELL’ Powering Progress Together Forum ณ ประเทศสิงคโปร์  สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายพงศกร ยศอิ (วิศวกรรมโยธา) นางสาวอาทิตยา มะโนแสน (วิศวกรรมไฟฟ้า) นางสาวอารีรัตน์ ฐานเหล็ก (วิศวกรรมไฟฟ้า) นายภักดีภูมิ พิบูลย์สมบัติ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) นางสาวปาณัท แสนมหาชัย(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) นางสาวกัลยรัชต์ ช่างหล่อ (วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย) นายคมสันต์  จันทร์สุกปุก และนางสาว วชิรานี ทองดอนเสียง จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งแบบจำลองสถานการณ์เกี่ยวกับประเทศไทยในปี 2050 เข้าแข่งขัน แนวคิดหลักของการออกแบบ คือ “ท่ามกลางเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตง่ายขึ้น แต่วิถีชีวิตของเรายังคงมีให้เห็น และถูกอนุรักษ์ไว้ ไม่แปรผันตามกาลเวลาและเทคโนโลยี โดยเมืองจะถูกแบ่งเป็นสามส่วนหลักๆ คือ พื้นที่สำหรับดำรงชีวิต พื้นที่สีเขียว และพื้นที่อุตสาหกรรม” Imagine the Future Scenario Competition เป็นหนึ่งกิจกรรมของงานเทศกาล Make the Future Thailand” จัดขึ้นโดย บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ณ ลานควอเทียร์แกลลอรี่ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพฯ เพื่อจุดประกายความคิดจากการแข่งขันแบบจำลองสถานการณ์ รูปแบบการแข่งขัน คือ ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ นำเสนอแบบจำลองสถานการณ์เกี่ยวกับประเทศไทยในปี 2050 ตลอดจนเสนอแนวทางการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งทีมที่ชนะในครั้งนี้จะได้เป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนมีนาคมนี้]]>