เชิญร่วมงานแสดงความยินดีแด่ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2555

[caption id="attachment_1735" align="aligncenter" width="717" caption="เชิญร่วมงานแสดงความยินดีแด่ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2555"]เชิญร่วมงานแสดงความยินดีแด่ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2555[/caption]]]>