เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Entaneer English Camp ฟรี!!.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน Entaneer English Camp ประจำปีการศึกษา 2560 ฟรี!!..รับจำนวนจำกัด!!!…

– มาร่วมกันพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ – เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน – ค่าลงทะเบียน เพียง 1,000 บาท หากเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน (คืนเงินให้) – อาหารว่างและอาหารกลางวัน ฟรี!!.. – ผู้ที่สามารถเข้าค่ายนี้ได้ มีดังนี้     1. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกระดับชั้น       2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคณะ     3. นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. **ช่วงเวลาการอบรม** วันที่ 15 – 18 พ.ค. 2561 8:30 am to 4:00 pm 8:30 am – noon         Conversation Activities 1:00 pm – 4:00 pm  Workshop Activities ลงทะเบียนเข้าค่าย ตั้งแต่วันนี้ – 7 พฤษภาคม 2561 ที่งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิศวฯ มช. ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.053-944121 / 942037 ต่อ 110-112 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ]]>