ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมช. ครั้งที่ 47

[caption id="attachment_1743" align="aligncenter" width="723" caption="ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมช. ครั้งที่ 47"]ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมช. ครั้งที่ 47[/caption]]]>