นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. เจ๋ง!! คว้ารางวัลที่ 1 ในการแข่งขัน NSC 2018 และ 8 รางวัลอื่น ๆ จากผู้ร่วมประชันทั้งสิ้น 1,837 โครงการ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 1 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC 2018 จากผู้ส่งผลงานร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,837 โครงการ ทั้งยังได้รับรางวัล อื่น ๆ อีก 8 รางวัล ได้แก่

– รางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เงินรางวัล 60,000 บาท และ รางวัลพิเศษ Smart Education Award By Uncef Thailand เงินรางวัล 10,000 บาท นายกาย เลาวพงศ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม)   – รางวัลที่ 2 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เงินรางวัล 40,000 บาท นายนายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข (อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม)   – รางวัลที่ 2 โปรแกรมเพื่อความบันเทิงงินรางวัล 40,000 บาท นายภูวเดช สันธนาภิรมย์ (อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป เที่ยงแท้)   – รางวัลที่3 โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย เงินรางวัล 20,000 บาท นายกวีวุฒิ ชูจิตร นายพิมุกต์ธีร์ ใจกล้า นายดรันภพ เป็งคำตา (อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม)   – รางวัลชมเชย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง เงินรางวัล 10,000 บาท นายชญานิน เสือทัพ (อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป เที่ยงแท้)   – รางวัลชมเชย การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ เงินรางวัล 10,000 บาท นายจิรายุส แก้วชื่น (อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม)   – รางวัลพิเศษ Smart Living Award By SiriVentures เงินรางวัล 10,000 บาท นายอนิรุทธ์ บุญเศรษฐสิริ นายอรรถพล วงษ์วิกิจการ (อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ)   NSC 2018  จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อันเป็นศูนย์ประสานงานการแข่งขันในระดับภูมิภาค คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศผู้สนใจการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งโครงการที่พัฒนาด้วยตนเองเข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมยกระดับผลงานให้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้งานจริงทั้งในระดับชุมชน ภาคสังคม ตลอดจนเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน พร้อมจัดหาหน่วยงานสนับสนุนเพื่อร่วมเป็นที่ปรึกษาให้เยาวชนได้ผลิตผลงานจนสามารถใช้งานได้จริงต่อไป ส่วนรอบชิงชนะเลิศจัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival 2018)  ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม ที่ผ่านมา    ]]>