นศ. ป.เอก BMEC ได้รับเลือกจาก IEEE ให้ดำรงตำแหน่ง EMBS Ambassador ประสานงาน เชื่อมโยงเครือข่าย นักศึกษา นักวิจัย สายวิศวกรรมชีวการแพทย์จาก 97 ประเทศ

เภสัชกรหญิงคณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (IEEE Engineering in Medicine and Biology Society)ในเครือ IEEE ซึ่งเป็นสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในโลก ให้ดำรงตำแหน่ง EMBS Ambassador ของสมาคมฯ​ โดยมีภาระหลักในการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ​ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษา นักวิจัย ในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์จาก 97 ประเทศ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมในงานประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมฯ ที่จัดขึ้นในประเทศต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนเครือข่าย IEEE Women in Engineering และเข้าร่วมทีมประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยมีภารกิจแรกที่ the 40th International Engineering in Medicine and Biology Conference ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Honolulu, มลรัฐ Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2018 โดยผู้ที่สนใจกิจกรรมของสมาคมสามารถติดตามได้จากเฟซบุ๊ก www.facebook.com/ieeeembs]]>