วิศวฯ มช. จัดพิธี รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีดีงาม

พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เริ่มจากในช่วงเช้า เวลา 08.30 น. ประกอบพิธีทางศาสนา ทานขันข้าว และอุทิศบุญกุศลแด่บุคลากรผู้ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นจึงเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสุมาคารวะ รวมถึงของดำหัว อันได้แก่ น้ำขมิ้น ส้มป่อย ข้าวตอก ดอกไม้ และเครื่องอุปโภคบริโภค ทำการรดน้ำดำหัวขอขมา พร้อมรับพรจากผู้อาวุโส ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. คณบดี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เดินทางไปยังศาลาอ่างแก้ว มช. ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพร

ประมวลภาพเพิ่มเติม : 
http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1434 http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1435  ]]>